Parkernas stad!

Hej!
 
Igår på morgonen så begav vi oss mot Enköping.
Enköping är en tätort i Uppland och är beläget vid motorvägen E18 och Mälarbanan i närheten av Mälarens norra strand. Enköping är känt för sina parker och går ibland under benämningen Parkernas stad. Enköping har 24 olika parker, grönområden och planteringar.
 
Vi startar från Norberg och kör mot Sala och tillslut så kommer vi till Sveriges närmaste stad (Enköping)
 Munksundskällan är en fickpark med rogivande damm, perenner. Munksundskällan är en källa där man förr hämtade sitt vatten. Byggnaden i mitten är ett gammalt pumphus från 1700-talet som står på sin originalplats. Fickparker var ett nytt begrepp i Sverige på 80-talet. Det kom från engelskans pocketpark och det var här i Enköping som begreppet myntades och de första fickparkerna byggdes. Med fickpark menas en mindre park, gärna insprängd i stadsrummet, med omgärdande klippt häck, frodig växtlighet och porlande vatten.
 frodiga växtligheten i form av bland annat klotlönnar och buskage av liten Stefanandra. Vattnet porlar och här råder lugn och ro.
Munksundskällan är sedan medeltiden känd och här hämtade stadsborna sitt vatten ända in på 1900-talet  och den utgör fortfarande en underjordisk grundvattentäkt som används av staden.
 
Parken är nära anslutning till ruinen efter Franciskanerklostret.
I Klosterparken kan man fortfarande se spår av ett franciskanerkloster. Klostret byggdes på 1200-talet och revs på 1600-talet. I den nordvästra delen av parken kan man se stenar som markerar klostret. Ett träkors förstärker platsens historia.
Vi kör vidare och nu när vi är här så ska vi besöka Drömparken.
Drömparken är unik i sitt slag. Den är under ständig förvandling och ändrar karaktär under växtsäsongen.  Här kombineras höga cylinderformade bokhäckar med mer än 200 olika perenner.  Här surrar humlor och bin under sommardagar, fjärilar flyger runt och du känner dofter från de hundratals blommande perennerna.
 
Inuti en av de cylinderformade bokhäckarna hittar du ett konstverk. Skulpturen i lövsalen heter Spelande och är gjord av konstnären Rune Rydelius. Figuren på bordet kan ses som en fiolspelare. Gestalten ger en känsla av porlande vatten, kanske näcken? Skulpturen möts av två tunna vattenstrålar som med ett plaskande ljud landar i den lilla vattenytan. Om kvällen, när belysningen är tänd och figuren står i ett ljusrum, framträder vattnet och förgyllningen.
Drömparken är skapad av holländaren Piet Oudolf 1996.
Vi kör vidare!
Vårfruberga kloster, vackert beläget på Fogdön invid Mälaren, var en gång ett av rikets allra mäktigaste nunnekonvent. På sin nuvarande plats har klostret legat sedan 1289, slutet av kung Magnus Ladulås regeringstid. Idag finns endast klostrets grundmurar bevarade. Man kan genom dem se hur anläggningen en gång sett ut.
 Allt detta har gjort mig hungrig så vi går ner till sjön.
Jag ska testa något som är helt nytt för mig. en unik lösning som låter dig tillaga mat & dryck utan eld, gasol-/ spritkök, elektricitet eller öppen låga. Grundsystemet består av ett värmekärl i form av antingen en matbehållare eller en mugg och särskilt framtagna värmepåsar.
 
Nu ska vi se hur detta fungerar!
 Barocook  är ett helt system med produkter där vattenaktiverad värme används för att värma eller koka både mat & dryck.
Värmepåsen aktiveras omedelbart när jag tillsätter vatten. vattnet kokar och jag lägger i mina korvar (perfekt)
 Jag måste ju säga att detta var ett lätt och smart sätt.
Barocooksweden.se hittar du flera smarta produkter.
Det var en trevlig dag och kul att du följde med oss!
Vi ses!
 Hej så länge!
 
 
 
 
 
 

Uppsala!

Hej!
 
Igår så tog vi bilen och körde i mot Uppsala!
Vi startade tidigt på onsdagsmorgonen och vår färd hade börjat. Vi åkte i mot Enköping som sedan tog oss in på landsvägarna mot vårt mål (Uppsala)
 
Sveriges fjärde största tätort Stadens centrum ligger på bägge stränderna av Fyrisån, drygt fem kilometer ovanför dess utlopp i Mälaren vid viken Ekoln.
Stadens tidigaste namn var Östra Aros, där Aros (det ursprungliga namnet) betyder åmynning och syftar på Fyrisåns utlopp i Mälaren. Östra tillades för att skilja orten från Västra Aros (Västerås).
 Vi stannar till vid det som en gång var en kyrka med anor från 1100-talet.
Man kan fortfarande se grunden efter kyrkan. Balingsta kyrka hör till en grupp romanska kyrkor som byggdes under 1100-talets slut. Dessa bestod av långhus, kor och absid men saknade torn.
 
Under mitten utav 1800-talet så förfall den gamla medeltida kyrkan.
1869 beslutade församlingen att till en kostnad utav 19400 riksdaler uppföra en ny kyrka i gotisk stil.
Begravningsplatsen blev kvar här vid den medeltida helgedomen. Den nya kyrkan byggdes i tegel på en plats söder om, och på andra sidan vägen, från den gamla kyrkan.
Ganska så snart så upplevde församlingsbor det betungande att ha kyrkogård och kyrkorum åtskilda.
Många menade att guds ande inte fanns vid den nya kyrkan utan var kvar vid den gamla.
 
Den 1 juni 1919 återinvigdes den gamla medeltida kyrka i närvaro av bl.a. kronprinsen Gustav Adolf.
Idag så använder församlingen tegelkyrka grund som friluftskyrka under sommar månaderna.
 Jag tycker det var en vacker och rogivande plats!
Vi ska åka vidare vi åker igenom den vackra allén.
Mitt inne i skogen ligger raststugan Lunsentorpet  (Norra Lunsens naturreservat) Det är ett torp som alltid står öppet för allmänheten.  Det är ett stort vilt skogsområde med ett nät av kilometerlånga stigar.
 
Det är ca 4 kilometer vandring innan vi kommer till torpet.
 Naturreservatet är bevuxet med hällmarkstallskog med inslag av gran och björk. På marken växer renlav, ljung, lingon och mjölon. Älg, rådjur och skogshare trivs bra här och i de blötare partierna blir järparna fler och fler. Du kan träffa på tjäder och sparvuggla.
Nu kan jag se torpet som ligger i en glänta mitt inne i Lunsen.
 I torpet finns sex sovplatser, kamin och vedspis för uppvärmning och enklare matlagning. Utanför torpet finns vedbod, pump för dricksvatten, grillplatser, vindskydd och plats att tälta helt underbart!
Jag lämnar hundarna utanför och går in i torpet.
 
Vilket ställe! tycker man om att vandra så är detta ett perfekt alternativ för att sedan övernatta här i torpet.
Nu är det dags för mat och utanför finns det grillplatser så jag tänder en eld och låter den brinna ner till en perfekt glöd. Hundarna får vila och dricka vatten från brunnen som finns här intill.
 Vi sitter här och njuter av tystnaden en bra stund.
 
Jag bestämmer att vi ska ta en annan led till bilen.
 Molnen börjar att bli allt mer mörkare och det blåser lite kyliga vindar men det gör det hela lite mer spännande och mystiskt.
Här består växtligheten mest av skvattramdoftande tallmossar och små gran-, björk- och albevuxna surdrag.
 
Vi vandrar efter leden och efter 30 min så är vi vid bilen igen.
 
Carl von Linne föddes i Råshult, Småland, den 13 maj 1707. Linnés Hammarby är ett kulturreservat och ett museum i byn Danmarks-Hammarby, 15 kilometer sydost om Uppsala.
Linné blev tidigt intresserad av naturen. Trots detta skulle han bli präst och gå i pappas fotspår. Men Linné skolkade från undervisningen för att få vara ute i naturen.
Carl von Linne köpte Hammarby 1758 och var då professor och välkänd vetenskapsman.
 Linné klassificerade naturen på ett så pass bra sätt att detta system, kallat Systema naturæ, med tiden kom att  användas över hela världen.
Han förenklade även sättet att ge vetenskapliga, internationella, namn på växter och djur.                           Namngivningssystemet, med två latinska namn för varje djur- och växtart, används än idag över hela världen och förenklar kommunikationen mellan olika länders forskare, trädgårdsodlare,                           fågelskådare o.s.v. Överallt skrivs de vetenskapliga namnen med latinska bokstäver.
 I en tid med så kvalificerad hälso- och sjukvård som läsaren av detta lever i glömmer man kanske hur situationen var för 250–300 år sedan. Vid den tiden fanns ännu inte vacciner eller antibiotika mot smittsamma sjukdomar. Röntgenundersökningar, än mindre magnetkameraundersökningar eller blodkemiska analyser hjälpte inte läkaren i hans diagnos. Läkemedlen var primitiva. Det rörde sig om extrakt från växtdelar som innehöll ett flertal aktiva ämnen varav några hade avsedd verkan medan andra kunde ge besvärliga biverkningar. Det var också svårt finna rätt dos då halterna av aktiv substans varierade. Kunskapen om vad som orsakade sjukdomar och hur läkemedlen verkade, var dålig. För hygien och hälsovård fanns regler som grundats i tradition och sedvänjor snarare än på medicinsk kunskap. Detta gällde inte minst hanteringen av smitta via vatten, avlopp och latrinhantering. Det var utifrån detta utgångsläge Linné verkade som läkare.
 På grund av sina stora insatser för vetenskapen och Sverige adlades Linné 1757. Först 1762 accepterades hans adelskap officiellt Tills nu hade han hetat Carl Linnaeus. Hans nya namn blev Carl von Linné.
 
 Linné fortsatte att arbeta hårt. Totalt skrev han under sitt liv 72 böcker och mer än 300 vetenskapliga avhandlingar. Han undervisade många studenter, varav flera från utlandet. Linné blev hedersledamot i vetenskapliga samfund  över hela världen. Han fick många betydelsefulla vänner, bland andra Katarina II av Ryssland som skickade fröer och växter från sitt land till Linné
 Linné avled den 10 januari 1778. Och än idag säger man att vi svenskar är påverkade av hans känsla för naturen.
 
Vi ses!
Hej så länge! 
 
 
 
 

 
2

En resa igenom Gävleborgs län..

Hej!
 
I söndags morse så begav vi oss på en resa igenom Gävleborgs län som är ett län i mellersta Sverige.
Vi började vår resa från Norberg och körde mot Avesta och sedan mot Gävle till Älvkarleby. Älvkarleby ligger högst upp i Uppland och ligger 15km söder om Gävle.
 
När vi kommer in i Älvkarleby så ser jag nått som får mig att häpna!
 
Mannen som ligger bakom bygget Dragon Gate, Mr Li, har som mål att skapa en kulturell bro, Sverige och Kina emellan i 2000-talets gryning. Mr Li har gjort sig en förmögenhet på att tillverka myggmedel så om någon kan bygga en sådan plats som Dragon gate så är det han.
Det har börjat att regna men jag är så taggad att få se detta palats så regnet stör mig inte och fina bilder blir det.
Vi går in på torget där vi möts av en staty av det buddhistiska helgonet Guanyin.
Dragon Gate är ett delvis färdigställt affärs- och kulturcentrum.  Det planerade öppnandet av hotellet har skjutits på framtiden, bland annat på grund av bristfällig brandsäkerhet och uppvärmning.
 Man vill bland annat bygga världens största Buddha och få hit en levande panda.
Man har även planer att inom en snar framtid inrätta en risåker i direkt anslutning till dragon gate. Planen är att risfältet ska komma att nyttjas säsongsvis.
 I dagsläget finns verksamhet i fem avdelningar där den kinesiska kulturen framhävs på olika vis. De aktuella avdelningarna är museiavdelningen, en butik, ett konferenscenter och restaurangen.
 Vi lämnar Dragon gate och kör vidare. Vi åker igenom Skutskär och vidare till Axmar by eller Axmarby som är en småort i Hamrånge socken i Gävle kommun.
 Engelska parken, där det en gång i tiden stod en ståtlig herrgård som högmodigt kallades ”slottet”.  Dessvärre revs slottet 1971, men man kan trots det ändå känna dess närvaro då man blickar ut över den allé som en gång var porten till hela bruket. Den engelska slottsparken visar sig från det jag tror är sin bästa sida med sina spegeldammar, promenadvägar och höga trädkronor.
Axmars slott uppfördes i sten 1860. och slottsparken hade kvar den äldre herrgården i trä till ca 1954 då den revs medan slottet revs klart först 1971. Nästan 100 år fanns både en herrgård och slott i slottsparken vilket lär vara ovanligt och unikt.
 Det är verkligen en vacker park!
Vi lämnar parken och kör vidare. Vi kör in i Söderhamn,  Orten är belägen i Gävleborgs län och i landskapet Hälsingland med Bottenhavet i öster. 
 
Oscarsborg är ett utsiktstorn som ligger på Östra Berget i centrala Söderhamn och en välkänd symbol för staden. Jag hade tänkt att vi ska göra ett besök uppe på berget så vi får se borgen samt utsikten över staden.
Borgen är 23 meter högt och är sammansatt av 35 000 tegelstenar.
 
Oscarsborg tillkom på initiativ av Söderhamns sångförening och invigdes 1895.
Vacker vy över Söderhamn. Vi lämnar borgen och kör vidare. Vi kör nordväst om Söderhamn efter landsvägarna som tar oss till Trönö .Vi kommer fram till en vacker medeltida kyrka, Trönö gamla kyrka.
Kyrkan är Norrlands bäst bevarade medeltida kyrka, arkitekturen skvallrar om 1500-tal men kyrkan har anor från 1200-tal.
 olikt många andra medeltida kyrkor förskonats från genomgripande sentida ingrepp.
Klockstapelns ålder är okänd men utformningen påminner om de norska stavkyrkorna med spåntak och spånklädda stolpar.
 
 Kyrkan var stängd vi kom en kvart för sent. Men det var ändå trevligt att se kyrkan utifrån.
 
Bara ett stenkast ifrån kyrkan så finner man Söderblomsgården som är hembygdsgård samt museum, där minnen från ärkebiskopen Nathan Söderblom finns bevarade.
 
  Växter från orten utgör en både prunkande som lugn oas med vacker utsikt
 
Lars Olof Jonathan (Nathan) Söderblom, född 15 januari 1866 i Trönö prästgård, Hälsingland, död 12 juli 1931 i Uppsala, var en svensk teolog och Svenska kyrkans ärkebiskop 1914–1931. Han var ledamot av Svenska akademien och erhöll Nobels fredspris 1930 för sitt ekumeniska fredsarbete.
Det är dags för oss att styra hemåt, vi får tacka för idag!
 Vi ses, hej så länge!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hälsingland - berget - besöka - bevarade - borg - buddha - centrala - dragon gate - gävleborg - gävleborgslän - hembygsgård - häpna - högt - invigdes - kina - kvart - kyrka - minnen - museum - myggmedel - oscarsborg - statyer - stenkast - steves.blogg.se - sverige - sång - söderblomsgården - utflyktsmål - älvkarleby - ärkebiskopen - äventyr - östra